Εισαγωγή


Papimi

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συσκευή Papimi είναι μία θεραπευτική συσκευή παραγωγής Ηλεκτρομαγνητικών παλμών. Οι παλμοί που παράγει χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση και πολύ μικρή διάρκεια. Η μεγάλη αυτή ισχύς της συσκευής και ο μοναδικός τρόπος λειτουργίας της είναι οι λόγοι της ευρείας γκάμας εφαρμογών της και των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων που έχει. Η εφαρμογή γίνεται εξωτερικά, επαγωγικά (και πάνω από ρούχα), ανώδυνα, και χωρίς να προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών.

Ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των συσκευών μαγνητοθεραπείας, μία μέθοδος ευρέως διαδεμένη στη Φυσικοθεραπεία. Είναι επίσης γνωστή με τον όρο Θεραπευτικά Παλμικά ΗλεκτροΜαγντηικά Πεδία (PEMF), όταν η εκπομπή είναι παλμική. Το Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο επάγει στους ιστούς ηλεκτρικά πεδία και ρεύματα που είναι γνωστά ως "Δινορεύματα" ("Eddy currents").

 

 

Εφαρμογή

Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στα χαρακτηριστικά του παλμού. Συγκεκριμένα, οι παλμοί είναι πολύ μικρής δειάρκειας, με πολύ γρήγορο χρόνο και μεγάλη ένταση. Έτσι επιτυγχάνεται μέγιστη διεισδυτικότητα και επαγωγή ακόμα και σε εν τω βάθει ιστούς.

Μία τυπική εφαρμογή δειαρκεί 6-18 λεπτά ανά συνεδρία, 2-3 φορές την εβδομάδα. Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο θεαραπείας.

 
Η συσκευή Papimi έχει ελεγχτεί και επιτυχώς περάσει όλες τις δοκιμασίες που υποδεικνύει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχει πιστοποιηθεί με CE medical (CE0044) από τους διαπιστευμένους φορείς δοκιμών και πιστοποιήσεων ΕΛΚΕΠΗΥ και TUEV Nord Cert GmbH. Επίσης η εταιρεία παραγωγής της συσκευής είναι πιστοποιημένη κατά ISO13485:2016και πιστοποιημένη για τη συμμόρφωσή της με την Ευρωπαϊκή οδηγία MDD 93/42/EEC που αφορά στην κατασκευή ιατρικών συσκευών.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ